Werkwijze

Onze werkwijze steunt op drie pijlers die garant staan voor een succesvolle aanpak. Allereerst zijn onze ontwerpen en adviezen gebaseerd op het gedachtegoed van de vitale werk- en leefomgeving (healing environment). Daarnaast schenken we veel aandacht aan de functionele aspecten van de inrichting. Op deze wijze levert het eindresultaat een bijdrage in de verhoging van de efficiency in uw bedrijfsvoering. Waarschijnlijk het belangrijkste aspect, als het gaat om het welslagen van onze aanpak, is de samenwerking met de direct betrokkenen. We gaan samen met u en uw medewerkers aan de slag. We nemen de eindgebruikers stapsgewijs mee in de denkwijze, de functionele aspecten en de te maken keuzes. Ons motto hierbij is “méér dan oog voor detail”. Naast de persoonlijke aanpak weten wij de ogenschijnlijk kleine, maar vaak voor u erg belangrijke, aandachtspunten op waarde te schatten. Dit geldt voor de ontwerpfase, de uitvoeringsfase, de oplevering, maar ook voor de nazorgfase.