Verbouwing kantoorpand

Het nieuwe hoofdkantoor van Daelzicht is gevestigd in een oud pand van de lokale Rabobank. Het kantoorconcept is gebaseerd op het nieuwe werken en biedt ruimte aan 110 werkplekken en 10 concentratiewerkplekken. Bij het bepalen van het sfeerbeeld is aansluiting gezocht bij de historie van de organisatie en de belevingswereld van de cliënten. Naast een open concept, waarmee het ontmoeten tussen medewerkers wordt gestimuleerd, is gekozen voor warme kleuren om uiting te geven aan de centrale rol die cliënten en medewerkers innemen onder het motto "Jij telt".

Heeft u vragen of opmerkingen ?
Neem gerust contact met ons op.