Nieuwbouw 11 woningen Heel

Onze opdracht was het interieurontwerp voor elf nieuw te bouwen woningen op een beschermd en verkeersluw terrein te Heel. De inrichting van de woonkamers is in nauw overleg met de direct betrokkenen tot stand gekomen, waarbij het door Daelzicht geformuleerde leefsferenbeleid als uitgangspunt heeft gediend. De leefsfeer is per woonkamer verschillend en wordt afgestemd op de bewoners. Belangrijke elementen die hierbij een rol spelen zijn onder andere de mobiliteit en de prikkelgevoeligheid van de bewoners. Zoals u op de foto’s kunt zien heeft elke woonkamer zijn eigen warme sfeer. Daar waar een prikkelarme omgeving is gewenst, is gebruik gemaakt van ingetogen kleuren en terughoudend gebruik van accessoires. Om een uitnodigende en stimulerende woonomgeving te creëren hebben we felle en sprekende kleuren toegepast. Voor alle elf woningen is gekozen voor nagenoeg hetzelfde logistieke inrichtingsconcept, om daarmee het toekomstig gebruik zo functioneel mogelijk te maken.

Heeft u vragen of opmerkingen ?
Neem gerust contact met ons op.