Meerwaarde in het (bouw)proces

De keuze voor het interieurontwerp en de inrichting vinden veelal later in het (bouw)proces plaats. Dit kan leiden tot vertraging en onnodige meerkosten. Bovendien sluit het eindresultaat onvoldoende aan bij de belevingswereld van de eindgebruiker. Indien wij vroegtijdig betrokken worden in het (bouw)proces, wordt voorkomen dat verkeerde en vaak onnodig dure beslissingen worden genomen.