De gezonde omgeving als vertrekpunt

In de zorg is al langer bekend dat een omgeving, waarin de cliënt, patiënt of bewoner zich thuis en geborgen voelt, een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De beleving van de bewoner, patiënt of cliënt staat hierbij centraal. Mensen moeten zich welkom voelen, menselijk worden benaderd, invloed kunnen hebben op beslissingen en zelf kunnen kiezen. Ook in werk- en kantooromgevingen wordt het belang van een vitale werkplek steeds meer onderschreven. Een goed gekozen inrichting speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat hierbij om een mix van inrichtingselementen zoals het gebruik van kleur, licht en materialen, de toepassing van kunst en accessoires. Daarnaast vormen veiligheid, domotica, geluid en functionaliteit belangrijke randvoorwaarden. Sinds de start van ons bedrijf vormt dit gedachtegoed het vertrekpunt voor onze advisering, ontwerpen, begeleiding en projectmanagement.